Foto: Magne Svendsen

 

I perioden 20. mars til 26. mars har LO og Virke gjennomført samordnet oppgjør. Oppgjøret ble gjennomført etter samme modell som i LO-NHO oppgjøret med forbundsvise sløyfer. Norsk Arbeidsmandsforbund har tre overenskomster i Virke-området: Overenskomst for renhold, overenskomst for vaktmestere og fritids- og opplevelseavtalen. 

-Resultatet av forhandlingene er i tråd med meklingsresultatet i LO-NHO-oppgjøret. Det er vi godt fornøyd med, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Følsvik har ledet forhandlingene med Virke.

– Vi har sikret medlemmene økt kjøpekraft, og fått til et solid løft for de lavest lønte, sier hun.

-Videre har vi tilsluttet oss AFP-løsningen som ble framforhandlet i LO-NHO oppgjøret. Denne modellen tetter hull i dagens AFP-ordning. Vi er enige om rammene for en ny AFP-ordning som vil gi større trygghet for framtidig pensjon, og være mer forutsigbar og rettferdig. Spesielt unge arbeidstakere vil nyte godt av dette fordi den knyttes til samlet tid i AFP-bedrift, og ikke som dagens ordning hvor kun de siste årene i arbeidslivet har betydning.

-Samtidig har vi sikret sliterne med en egen ytelse til de som går av når de er 62, 63 eller 64 år også innenfor dette området.

Oppgjøret omfatter nesten 16.000 LO-organiserte i handels- og servicenæringen. En stor del av disse er kvinner og ungdom.  

Nå gjenstår bare uravstemningen på resultatet, dette vil de berørte få mer informasjon om etter hvert. 

For våre områder ble det konkrete økonomiske resultatet slik:

Overenskomst for renhold:
Generelt tillegg kroner 1,-
Forbundsvis sløyfe kroner 0,30
Lavlønnstillegg kroner 2,50

Overenskomst for vaktmestere:
Generelt tillegg kroner 1,-
Forbundsvis sløyfe kroner 0,30

Fritids og opplevelsesavtalen:
Generelt tillegg kroner 1,-
Forbundsvis sløyfe kroner 0,30
Heving av grunnlønnssatsene kroner 2,50

Fritids og aktivitetsavtalen ligger i snitt godt over innslaget på 90 % ifølge tallen fra SSB, vi fikk derfor ikke et generelt lavlønnstillegg på dette området. Etter en del forhandlinger fikk vi allikevel Virke med på å heve satsene i overenskomsten. Det betyr at dem som ligger på grunnlønnssatsene vil få de siste 2,50 og, mens dem som ligger over ikke automatisk vil få dette.

Frist for å meddele resultatet av avstemningen til Virke er 30. mai 2018.

Her kan du lese protokoller fra forhandlingene:
Protokoll samordnet oppgjør LO Virke 2018
Protokoll matpenger LO Virke 2018
Protokoll 30 øre LO Virke 2018

Her kan du lese de forbundsvise tilpasningene:
Vaktmester Virke
Renhold Virke
Fritids- og opplevelse