Tirsdag kveld kom HSH og NAF ved hjelp av riksmeklingsmannen frem til et anbefalt forslag på fritids og opplevelsesavtalen.
Protokollen av 9. juni ble stemt ned av medlemmene og det var således ett vanskelig møte, sier forhandlingsleder Thorbjørn Jungård.

Rammene fra frontfagoppgjøret ligger fast. Partene kom likevel frem til en protkoll som de nå anbefaler at medlemmene stemmer ja til.

Her er noen hovedpunkter:

  • Grunnlønna på 37,5 timer heves til 114,65 kroner. Dette med virkning fra 1.mai.
  • Sko-godtgjørelsen heves fra 75 øre til 1 kroner.

Så legger vi ikke skjul på at området er forholdvis nytt. det betyr at bedriftene ikke har så rike tradisjoner på samarbeid som man skulle ønske. Vi har derfor fått med en formulering i protokollen om at vi i felleskap arrangerer en samarbeidskonferanse innen 01.mars 2011. Utfra det foreliggende fant vi ut at vi hadde mer å vinne på å forsøke å finne frem til et anbefalt forslag fremfor streik, og vi anbefaler derfor våre medlemmer å stemme ja ved utavstemmninga, sier Jungård.

Frist for medlemmene til og stemme over resultatet settes til 4. oktober.

Les hele protokollen her!