TitanNorsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Bergindustrien 2014 – 2016. Forhandlingsleder Erna Hagensen er tilfreds med resultatet.

Forhandlingslederen peker særlig på at man har greid å komme til en løsning uten å gå veien via Riksmekleren. En enstemmig forhandlingsdelegasjon anbefaler forslaget.

Lønnstillegg:

  • Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 pr time
  • Fagbrevtillegget økes til kr. 12,-.
  • Matpengesatsen økes til kr 78,50 i henhold til protokoll mellom NHO og LO.

Andre endringer i overenskomsten er blant annet 150 posent skift-tillegg i hele påsken.

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for tekstendringer, deriblant det som frontfaget fikk inn i henhold til utredning av tjenestepensjon, eldre arbeidstakere og kompetanse.

Protokollen fra Bergindustri.