asfalt1Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet har med Byggenæringens Landsforbund (BNL) kommet fram til revidert forslag om overenskomst for Asfaltarbeid og Veivedlikehold 2014 – 2016. Forhandlingsleder Helge Haukeland er fornøyd med resultatet.

Partene ble torsdags kveld ferdige med forhandlingene. Forhandlingsleder Helge Haukeland er fornøyd med at de ble enige uten å måtte gå vegen om Riksmekleren.

Det ble et generelt lønnstillegg på 0,75 p/t basert på 37,5 t/uke til alle.

Videre økes:

  • Øvede arbeidstakere med 8% til kr 178,00 p/t
  • Arbeidstakere med yrkesfaring med 8% til kr 171,00 p/t
  • Arbeidstakere over 18 år uten yrkeserfaring med 8% til kr 165,00 p/t
  • Fagarbeidere til kr 13,00 p/t
  • Bastillegg til henholdsvis kr 12,00 p/t og kr 15,00 p/t.
  • Smusstillegg til kr 17,30 p/t
  • Tillegg for arbeid i tunnel og lukkede rom til kr 16,20 p/t
  • Matpengesatsen til henholdsvis kr 78,50 p/t og kr 81,50 p/t

 I Bilag 7 økes avsetningsbeløpet for bevegelige helligdager til kr 8,98 p/t.

 Forbundene fikk også gjennomslag for tekstendringer, deriblant det som frontfaget fikk i henhold til utredning av tjenestepensjon, eldre arbeidstakere og kompetanse.

 Partene er videre enige om å nedsette et utvalgt, som skal gjennomgå kapitel 5 – Arbeidstid. Utvalgsarbeidet skal være ferdig innen utløp av 2015.

 Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja på uravstemningen.

 Svarfrist for medlemmene er 6. juni.

Protokoll Asfaltarbeid og Veivedlikehold 2014_2016