Pressemelding fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Det ble i natt enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO-Service om forslag til revidert overenskomst for Service- og vedlikehold 2016-2018.

Forhandlingsleder Brede Edvardsen er fornøyd med forhandlingsløsningen som er oppnådd. Det er en enstemmig forhandlingsdelegasjon som anbefaler forslaget, sier Edvardsen.

Økonomiske rammer for oppgjøret:

Generell minstelønn økes                                                                            6,0%    til kr 158,67 pr time

Minstelønnssatsen for Flyvedlikehold økes                                                 5,8%    til kr 177,83 pr time

Minstelønnssats for Skadesanering og skadedyrbekjempelse økes        5,8%    til kr 161,55 pr time

Minstelønnssatser for Vaktmestre økes                                                      5,8%    til kr 158,69 pr time

Minstelønnssatsene for Industriservice økes                                              5,8%    til kr 155,53 pr time

Minstelønnssatsen for flerfaglig tjenester økes                                           6,0%    til kr 163,71 pr time

Matpengetillegget økes til                                                                                        kr 82,50-

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for tekstendringer i samsvar med, protokollene fra frontfaget.