Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har kommet til enighet forslag til revidert overenskomst for parkeringsselskaper 2010-2012.

Forhandlingsleder Trond Karlsen (bildet) fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar at han er tilfreds med resultatet og han er fornøyd med med at partene kom til enighet uten å gå veien via  Riksmeklingsmannen. Det har også vært et godt forhandlingsklima mellom partene.

Forslaget har følgende hovedpunkter:

 • Generelt tillegg til alle på 1 kroner pr time.
 • Likelønnstillegg på 50 øre pr. time.
 • Garantitillegg til alle på 
  2,50 kroner pr. time.
 • Minstelønnssatsene for voksne
  arbeidstakere økes med 5 kroner pr. time.
 • Matpengesatsen er økt til 74 kroner.
 • Nattillegget økes med 1,26 kroner pr. time.
 • Helgetillegget økes med 
  2,43 kroner pr. time.
 • Skifttillegg for
  helkontinuerlig skift:
  Tillegget for ettermiddagsskift
  økes med 1,04 kroner pr. time.
  Tillegget for nattskift økes med 2,34 kroner pr. time.
  Tillegget for arbeid på
  formiddagsskift og ettermiddagsskift søndag økes med 1,04 kroner pr. time.
 • Korte velferdspermisjoner justeres i samsvar med frontfagsoppgjøret mellom Norsk Industri og
  Fellesforbundet.

Forslaget går nå til uravstemning.

Les hele forhandlingsprotokollen her!