Over midnatt ble det enighet i riksmeklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbun og NHO-sevice på overenskomst for service og veedlikehold. Dette innebærer at det ikke bilr streik på denne sektoren.

I mai i år møttes Arbeidsmandsforbundet og NHO Service til forhandlinger om Service- og vedlikeholdsoverenskomsten. Partene ble enige et generelt tillegg til alle på 1,25 kroner, og at minstelønnssatsene heves med 7,4 prosent – til 135 kroner i timen. Dette sa et flertall av de som stemte i uravstemningen nei til.

Etter at partene har sittet hos Riksmekleren i to dager, kom de i natt frem til forslag til ny avtale. Blant annet er minstelønnssatsene økt med 10 prosent fra 2010-satsene. I den generelle delen av avtalen blir ny minstelønnssats 138 kroner og 60 øre.

Forhandlingsleder Lise Myrvold i Norsk Arbeidsmandaforbund  sier i en kommentar til resultatet,  at hun er fornøyd med meklingsmannens forslag. Vi har fått på plass våre viktigste prioriteringer for denne overenskomsten og fremhever spesielt økningen av de minstelønnsatsene med 10 prosent.  Vi må derfor se oss rimelig godt fornøyd med det, sier Lise Myrvold som sammen med et enstemming forhandlingsutvalg anbefaler resultatet. For øvrig vises det til riksmeklers møtebok.

Resultatet sendes nå ut på en ny uravstemning til medlemmene.

Les resultatene her, i Riksmeklerens møtebok

Saken vil bli oppdatert.