Instruks - Dagpenger under permittering - Endring av dagpengeforskriften kapittel 6 (L)(279767)