Foto:  Sindre Sverdrup Strand, Byggeindustrien

Foto: Sindre Sverdrup Strand, Byggeindustrien

Regionsjef for Sørlandet EBA, Petter Blomkvist anslår at det er svart arbeid oppe i  8 – 24 milliarder kroner årlig, bare i Agder. Dette er bakgrunnen for at de arrangerte seriøsitetskonferansen tirsdag 26. august. Nestleder Helge Haukeland innledet på vegne av Norsk Arbeidsmandsforbund.

Over hele landet er det stort innslag av svart arbeid. Seriøsitetskonferansen ble arrangert for å diskutere det alvorlige problemet, og prøve å finne virkemidler.

Men til Byggeindustrien sier Petter Blomkvist, at det også er et rop om hjelp. Det er en frykt for at kriminelle aktører stadig gjør seg gjeldende på Sørlandet.

Nestleder Helge Haukeland i Norsk Arbeidsmandsforbund sier det er viktig at seriøse bedrifter i bransjen tar tak i dette problemet. Ellers står de i fare for å bli utkonkurrert.