annleggsarbeidere på jobb kompJournalist Einar Odden fremhever i sitt nyttårsinnlegg i Gudbrandsdølen (gd.no), at mange av de som gjør velferdssamfunnet mulig, bruker hjelm. Mange av Norsk Arbeidsmandsforbund bruker hjelm hver eneste dag på jobben. Les hele hans innlegg her.