Distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 6 Vest.

Vi har ledig stilling som Distriktssekretær i avd. 6 Vest, for snarlig tiltredelse. Vi søker en utadvendt og initiativrik person med tillitsvalgterfaring, som liker å jobbe med mennesker og drive med oppsøkende virksomhet.

Søkeren må kunne arbeide selvstendig og være systematisk, samt ha god evne til samarbeid.

Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne og du må beherske engelsk, annen språkkunnskap er også en fordel.

Stillingen innebærer mye reisevirksomhet, og det kreves at søkeren har førerkort og bil til disposisjon.

 Arbeidsoppgavene er primært:

  • verve medlemmer og drive medlems- og tillitsvalgtservice
  • bistå med å velge tillitsvalgte og få i gang klubber i bedriftene
  • opprettelse og vedlikehold av tariffavtaler
  • saksbehandling for medlemmene, med ansvar for eventuelt å sende saker videre til LOs juridiske avdeling

 Avdeling 6 Vest omfatter fylkene Hordaland og Sogn & Fjordane.

Avdelingskontoret ligger i Bergen. Kontoret er i tillegg bemannet med 5 ansatte. Distriktssekretæren er nærmeste overordnede for 4 av disse.

 Gode lønn og arbeidsvilkår i henhold til egen intern avtale

 Nærmere opplysninger om stillingen fås hos:

  • Organisasjons og personalrådgiver Johnny Myrvold tlf. 23 06 10 70/901 10 427
  • Avdelingsleder i avd. 6 Vest Helge Aasmul tlf. 916 07 265

 Søknad med CV, kopier av vitnemål og attester må være oss i hende innen

15. juni 2012           

 Norsk Arbeidsmandsforbund, Postboks 8704 Youngstorget, 0028 Oslo eller e-post: norsk@arbmand.no