Dialogkonferanse om renholdsbransjen 28.april 2015 på Britannia Hotel i Trondheim fra kl. 11.30 – 16.00.

«Virker tiltakene?»

Treparts bransjeprogram renhold inviterer alle godkjente renholdsvirksomheter i Trøndelag til å delta på konferansen. Bedriften kan delta med én representant fra arbeidsgiversiden og én representant fra de tillitsvalgte og/eller vernetjenesten.

Konferansen vil være en arena for å belyse og diskutere tiltak som skal medvirke til varig forbedring i renholdsbransjen, Aktuelle spørsmål er:

 • vil tiltakene virke?
 • hvilke utfordringer ligger foran oss?
 • hvordan gjøre tiltakene enda bedre?
 • er det behov for nye tiltak?
 • hva kan bransjen selv gjøre?
 • hva bør myndighetene ta fatt i?

Treparts bransjeprogram vil være representert ved; Anne Jensen NHO-Service, Tore Berg VIRKE, Lise Myrvold Norsk Arbeidsmandsforbund og Kari Birkeland Arbeidstilsynet

Konferansen starter med felles lunsj kl. 11.30. Deltakelse på konferansen dekkes av Treparts bransjeprogram renhold. Reiseutgifter dekkes av den enkelte virksomhet.

 

Påmelding med antall deltakere innen 24.april på: https://viaregi.revio.no/dialogkonferansen28apr15

Allerede iverksatte tiltak som skal medvirke til en varig forbedring i bransjen:

 • treparts bransjeprogram for renholdsbransjen – et forpliktende samarbeid mellom partene og myndighetene for å få til en varig forbedring i bransjen.
 • godkjenningsordningen – alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent og alle virksomheter som kjøper renholdstjenester skal benytte godkjente renholdsvirksomheter.
 • regionale verneombud – ordningen ble vedtatt i 2011, igangsatt i 2012.
 • allmenngjort tariffavtale i renholdsbransjen – allmenngjort tariffavtale for renholdsvirksomheter ble vedtatt første gang i juni 2011, og videreført i 2013 og 2014.
 • tilsyn – Arbeidstilsynet har en egen tilsynssatsing i renholdsbransjen i 2013 – 2015. Det gjennomføres tilsyn med både innkjøpere av renholdstjenester og renholdvirksomheter – både de som er godkjent og de som ikke er godkjent.