Hvis du blir sengeliggende i løpet av ferien, kan det være lurt å kontakte en lege. Med sykemelding får du feriedagene tilbake.

– Det er en grei regel å forholde seg til. Men arbeidstakeren må huske å skaffe seg en sykemelding, sier advokat for LO, Alexander Cascio, til NRK Trøndelag. Han sikter til paragraf 9.1 i ferieloven.

Tidligere måtte man være syk i seks dager før retten til nye feriedager gjaldt, men i 2014 ble ferieloven endret slik at du har rett til nye feriedager fra dag én.

– Hvis man blir sengeliggende midt i ferien har man rett til å få igjen det samme antall feriedager som antall dager man er syk. Men det er viktig å få en sykemelding fra legen som sier at du ikke er i stand til å jobbe. De samme reglene gjelder her som når man er syk ellers, sier Alexander Cascio.

Les hele saken på NRK Trøndelag