Fire timer før fristen ved midnatt fredag, ble det løsning i det statlige tariffoppgjøret. Resultatet sikrer reallønnsvekst for alle statstilsatte.

– Vi er fornøyd med å ha fått uttelling på alle våre hovedkrav, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

De lavest lønte i staten får et tillegg på 7000 kroner, mens det blir litt ekstra til de lønnstrinnene der de store kvinnegruppene befinner seg. De høytlønnede får et tillegg på 1,72 prosent. Det er også avsatt en liten pott til lokale forhandlinger – med de samme føringene som ble avtalt i fjor, hvor likelønn var sentralt.

– Totalt sett er dette et godt resultat for våre medlemmer. Hovedkravene våre var nettopp at alle skulle sikres reallønnsøkning, samtidig som vi skulle videreføre den likelønnssatsingen som preget fjorårets oppgjør, sier hun.

Rønoldtangen konstaterer at hun er fornøyd med at partene fant fram til en forhandlingsløsning i dette oppgjøret. Det har nærmest blitt en regel oppgjøret i staten ender hos meklingsmannen.

– Noen oppgjør er så kompliserte at partene trenger meklingshjelp, men de beste løsningene finner vi gjennom forhandlinger. Derfor er jeg veldig fornøyd med at vi klarte å komme i mål – til og med en dag før den egentlige fristen natt til 1. mai, sier Rønoldtangen.

Resultatet i korte trekk

  • Et generelt tillegg til alle – dels kronetillegg, dels prosenttillegg
  • Minimum 7000 kroner for de lavest lønnede.
  • Ekstra uttelling for kvinnedominerte lønnsgrupper
  • En pott på 0,15 prosent avsettes til lokale forhandlinger

 

For ytterligere kommentarer:

Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat: 930 05 183

Stein Erik Syrstad, infosjef: 906 89 882