Det er brudd i forhandlingene om overenskomsten for renhold. NHO Service ville at de som har minst, skulle få mindre, sier forbundsleder Erna Hagensen.

Norsk Arbeidsmandsforbund har nå brutt forhandlingene med NHO Service om overenskomsten for renholdsbedrifter.

Forbundsleder Erna Hagensen (bildet) i Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar til bruddet at reduksjon av garantibestemmelsene i renholdsoverenskomsten fra 85 til 80 prosent er uaktuelt.

Skremmende holdning

Også arbeidsgivers krav om redusert tidsramme for utbetaling av ubekvems- og overtidstillegg på helligdager og individuelle lønnsavtaler er helt uakseptable.

Våre krav har i hovedsak blitt avvist av arbeidsgiverne både når det gjelder en rettferdig lavlønnsprofil og heving av garantibestemmelsene for denne lavtlønnsgruppen. Forslagene fra arbeidsgiversiden viser en skremmende holdning, som vil innebære at de som har minst, skal få enda mindre, sier Hagensen.

Vil gå ned i lønn

Våre medlemmer innenfor renhold vil etter arbeidsgivernes forslag faktisk gå ned i lønn, sier Hagensen. Vi hadde derfor ingen annen mulighet enn å bryte forhandlingene, da vi ikke under noen omstendighet vil akseptere disse kravene fra arbeidsgiverne, sier Erna Hagensen

Dermed blir det mekling for overenskomsten for renhold som vil omfatte ca. 6 500 medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund innenfor renhold.

Tidspunkt for mekling er ennå ikke fastsatt.