I oktober la regjeringen fram statbudsjettet for 2019.

-Et budsjett tilpasset de som har nok fra før og som bidrar til økte forskjeller i samfunnet, sier forbundsleder Erna Hagensen som etterlyser satsinger for å styrke det organiserte arbeidslivet.

De rødgrønne partiene har kommet med sine alternative statsbudsjetter, der prioriteringene er annerledes. 

Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet satser over to milliarder kroner mer enn regjeringen på å få flere fra trygd til jobb.

– Vi trenger at Norge fungerer bedre som spleiselag. De som har mest, må bidra mer, sier Støre.

Arbeiderpartiet vil også: 

 • Gjøre det billigere å pendle
 • Øke skattefradraget for fagforeningskontingenten.
 • Satse en milliard på yrkesfag til moderne og oppdatert utstyr, høyere lærlingtilskudd og mer praksis.
 • Ruste opp Arbeidstilsynet.
 • Sikre flere arbeidslivskriminalitetssentre med økt aktivitet.

Sosialistisk Venstreparti (Sv)
Sv setter av penger til tannhelsereform og en mer sosial boligpolitikk, øker fagforeningsfradraget og øker tiltak for å få folk i arbeid.

Sv vil også:

 • Øke bevilgningene til Arbeidstilsynet
 • Etablere flere A-krimsentre.

Senterpartiet
Senterpartiet prioriterer samlet 100 mill. kroner i økte bevilgninger til Arbeidstilsynet inkl., regionale verneombud, Petroleumstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Kontroll, Skatteetaten, Politiet og UDI.

Rødt
Rødt vil gå inn tannhelse inn i egenandelsordningen og satse på kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Rødt vil også:

 • Øke fagforeningsfradraget til 7000 kroner årlig.
 • Gi Arbeidstilsynet midler, øremerket oppsøkende tilsyn.
 • Opprette regionale verneombud i flere sektorer.
 • Styrke A-krimsentrene.