Tidspunkt for mekling mellom partene på overenskomst for renholdsbedrifter, er satt til 18. og 19. mai. Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service har frist til 19. mai kl. 2400 til å bli enige om overenskomsten for renholdsbedrifter. Meklingen skjer hos  Riksmeklingsmannen.