Regjeringen i  Chile går tilbake på skjerpede sikkerhetskrav i gruvene.

Rett etter at de 33 chilenske gruvearbeiderne ble reddet i oktober i fjor, proklamerte president Sebastián Piñera overfor hele verden at Chile innen 90 dager skulle begynne å revidere de elendige og desentraliserte gruvesikkerhetsbestemmelsene. I tillegg sa han at Chile skulle ta i bruk globale sikkerhetsstandarder, det vil si å ratifisere ILOs konvensjon 176 om sikkerhet og helse i gruver. Ingenting er gjort til nå.

Tidligere i år møtte den globale fagorganisasjonen International Federation of Chemical, Energy & Mine Workers Federation (ICEM) representanter for myndighetene. De chilenske representantene var åpne og klare: Regjeringen ville verken revidere de nasjonale sikkerhetsbestemmelsene eller ratifisere ILO-konvensjonen. ICEM framholdt at Chile er en ledende produsent av mineraler og at det er deres plikt å gjøre som andre land med mye gruvedrift, nemlig å stille høye krav til helse, miljø og sikkerhet for gruvearbeidere. Gruveminister Laurence Golborne oppholdt seg ved San José-gruven i nesten alle de 69 dagene gruvearbeiderne var fanget under jorda mens han solte seg i media, og Piñera selv besøkte stedet ti ganger. Men nå når kameraene er borte og media har forlatt gruven, er det «business as usual» i Chile.

Støtt de Chilenske gruvearbeidernes kamp her

Safe mines.