Hver dag dør 33 mennesker på jobb i verdens gruver. Mediesirkuset i  Chile står i sterk kontrast til realitetene i gruveindustrien.

100 millioner kroner har regjeringen i Chile brukt på å få hentet opp de 33 gruvearbeiderne som siden 5. august har vært fanget 700 meter nede i gruvegangene i San José.

Norsk Arbeidsmandsforbund har i flere år jobbet med sine  søsterorganisasjoner i Afrika, Latin- og Sør-Amerika og Asia for å bedre vilkårene til gruvearbeidere. Den såkalte Internasjonale arbeidstakerorganisasjonens konvensjon 176 om helse og sikkerhet i miner fra 1995 er fremdeles ikke anerkjent av flere enn 25 land.

Vi er sterkt bekymret for at flere store gruveproduserende land ikke anerkjenner lover som blant annet skal sikre gruvearbeiderne et minimum av rettigheter på arbeidsplassen. Det er en økende tendens i ulykkesratene i gruvebransjen, og mye av dette skyldes at sikkerheten ikke blir godt  nok prioritert, sier Trond Erik Thorvaldsen, informasjons- og samfunnskontakt i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Vi ser at det er andre hensyn, og da gjerne økonomiske, som blir prioritert foran tiltak for å bedre arbeidernes rettigheter. Chiles regjering har brukt 100 millioner kroner på redningsaksjonen. Å bygge nødutganger i gruven ville blitt langt billigere, sier Thorvaldsen.

Les hele saken i Dagsavisen