Valg 2021 – Ny regjering for arbeidsfolk!

Politisk uttalelse av forbundsstyret – Norsk Arbeidsmandsforbund 11.02.2021

Norge står foran et viktig stortingsvalg den 13 september 2021. Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker et samfunn hvor alle har like muligheter og rettigheter, uavhengig av lommeboka. Forbundet tar avstand fra en politikk som bidrar til økte forskjeller mellom folk. Kampen for arbeidsfolks rettigheter gjennom rettferdig fordeling og demokrati er ikke selvfølgeligheter som har kommet av seg selv. Dette er verdier som må forsvares hver eneste dag, noe forbundet har kjempet for i over 125 år. Derfor har forbundet i et historisk perspektiv alltid støttet de politiske partier som jobber for forbundets medlemmer.

Kampen for arbeidsfolks rettigheter gjennom rettferdig fordeling og demokrati er ikke selvfølgeligheter som har kommet av seg selv.

Norge har snart i 8 år hatt et høyreorientert stortingsflertall. Høyrepartiene har under regjeringen Solberg gjennomført mange usosiale kutt som har rammet