Anleggsoverenskomsten for maskinentreprenører – tillegg for arbeid i tunnel

Med bakgrunn i lønnsoppgjøret 2018 ble det bestemt at det skulle utføres et utvalgsarbeid frem til lønnsoppgjøret 2020. Forbundssekretær Steinar Rindhølen er godt fornøyd med at tillegget nå er på plass. 

Fra lønnsoppgjøret 2016 har vi allerede et tunneltillegg for tunneldrivere (arbeid på stuff under dagen).

Det nye tunneltillegget på kr 10 pr. arbeidet time er nå utredet og enighet om skal gjelde for resterende arbeid i tunnel (annet arbeid enn på stuff). 

• Arbeidstakere som jobber i tunnel på prosjekter der bedriften har skrevet kontrakt med byggherre etter 1. mai 2019, skal ha tillegget utbetalt fra 1. mai 2019.

• Arbeidstakere som jobber i tunnel på prosjekter der arbeidsgiver har skrevet kontrakt med byggherre før 1. mai 2019, skal ha tillegget utbetalt fra 1. mai 2020.

Dette har ingenting med årets tariffoppgjør å gjøre, men er en del av oppgjøret i 2018.