Anleggsbransjen under press

Uttalelse fra forbundsstyret

Norsk Arbeidsmandsforbund har over 13 500 organiserte arbeidere i anleggsbransjen som ber om at det øyeblikkelig tas nødvendige grep i stat, fylker og kommuner slik at alle i bransjen har en jobb å gå til også etter at pandemien er over.

27. mars 2020|

Gjennomslag for renhold og sanering som samfunnskritiske funksjoner

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt oss medhold i at renhold regnes som «Personell i virksomheter med samfunnskritiske funksjoner som kan få tilbud om barnehage og barneskole».

– Dette var gode nyheter. For at renholdere skal kunne stille i beredskapen og gjøre jobben sin, må de ha tilgang til barnepass, sier forbundsleder Anita Johansen.

23. mars 2020|

Informasjon om koronavirus

Oppdatert 25.03.2020

Med bakgrunn i den pågående situasjonen rundt koronaviruset (Covid-19) har forbundsledelsen besluttet at forbundet og alle dets avdelinger skal utsette alle kurs, konferanser og samlinger i forbundets regi. Dette vil også gjelde avdelingenes årsmøter. Forbundet kommer tilbake til datoer for tarifforhandlinger når dette er avklart.

Medlemmer som blir 100% permittert har krav på kontingentfritak i 3 måneder. Skjema for permitterte

10. mars 2020|