Kraftige tiltak i 25 kommuner etter utbrudd av den engelske virusmutasjonen

Det er høy mobilitet i området, og et stort antall pendlere fra Nordre Follo til Oslo hver dag.

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det fra lørdag 23. januar kl. 12.00 skal innføres svært strenge tiltak i flere kommuner på Østlandet.

Tiltakene gjelder for utbruddskommunen Nordre Follo og ni nabokommuner: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. I tillegg er det innført litt mindre inngripende tiltak i 15 randsonekommuner: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.

Den engelske virusmutasjonen er langt mer smittsom enn variantene som har dominert i Norge så langt. Folkehelseinstituttet vurderer at faren for spredningen av mutasjonen er stor, både innad i Nordre Follo og til andre kommuner. 

Alle bør unngå reiser som

27. januar 2021|

Retningslinjer


Den siste tiden viser at smitte tilknyttet Covid-19 er økende og vi som ansvarlig samfunnsaktør må fortsette å sette inn tiltak i henhold til føre var prinsippet for å begrense smitte og sykdomstilfeller.

Vi ber derfor fortsatt om at alle avdelinger gjennomfører fortløpende risikovurderinger med tanke på ovennevnte før var prinsipp.

Fysiske sammentreff, sammenkomster og møter
Alle møter og samlinger som organiseres av forbundet sentralt og som ikke er knyttet til tariffoppgjøret er innstilt til og med 31. oktober. Ettersom smittesituasjonen endrer seg raskt, må de enkelte avdelinger selv vurdere nødvendigheten av å arrangere møter og samlinger i henhold til gjeldende smittevernråd.

Sammentreff/sammenkomster/møter med fysisk tilstedeværelse kan avholdes der dette anses nødvendig, og i den grad reglene om avstand mellom de tilstedeværende og antall tilstedeværende overholdes. Allikevel oppfordres det til å legge til rette for elektronisk møtevirksomhet

17. august 2020|

Anita Johansen er skuffet over revidert statsbudsjett

Forbundet er skuffet over at regjeringen verken bevilget penger til flere prosjekter i anlegg, eller øke permitteringsperioden til 52 uker.

13. mai 2020|

Krever flere tiltak til anleggsnæringen

Leder i Arbeidsmandsforbundet, Anita Johansen, vil ha flere tiltak til anleggsnæringen. Foto: Werner Juvik

Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer store deler av anleggsbransjen og ser positivt på de forslag til krisepakke regjeringen lagt fram. Forbundsleder Anita Johansen er fornøyd med at regjeringen ønsker at anbudene skal deles opp, så det er mulig for norske entreprenører å legge inn anbud.

14. april 2020|

Gjennomslag for krisepakke til anleggsbransjen

-Dette er gode nyheter og et skritt på veien. Det kommer å kreves mange tiltak over lang tid for å sikre at anleggsfolk har en jobb å gå til etter koronakrisen, sier forbundsleder Anita Johansen.

Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund krever i sin uttalelse flere tiltak for å hindre arbeidsledighet i anleggsbransjen. 

4. april 2020|

Korona-situasjonen

Bilde

Her legger vi løpende ut relevant informasjon i forbindelse med korona-situasjonen. Situasjonen endres stadig og på kort varsel. Følg alltid rådene fra helsemyndighetene til enhver tid.

3. april 2020|

Kronprins Haakon takker renholdere

Kronprins Haakon takket renholderne som gjør en ekstra innsats for å holde viktige virksomheter rene og smittefrie under koronakrisen. Foto: Det kongelige hoff

I dag takket Kronprins Haakon tre av Norsk Arbeidsmandsforbunds tillitsvalgte renholdere for innsatsen under koronapandemien. Felicia McGill Cephas, Naemy Trandum Aasen og Angus McGunnigle deltok i videomøtet med Kronprinsen.

31. mars 2020|