På denne dagen i 2019: Arbeidsmandsforbundet velger sin andre kvinnelige leder på rad

På landsmøtet i 2019 ble Anita Johansen valgt til forbundets andre kvinnelige leder. Foto: Øyvind Aukrust

9. mai 2019 ble Anita Johansen valgt som leder av Norsk Arbeidsmandsforbund, som den andre kvinnen i forbundets historie.

Anita Johansen ble klappet fram som nyvalgt leder på Folkets hus denne maidagen i fjor. Med yrkesgrupper som anleggsarbeidere og gruvearbeidere i stallen, er rundt 70 prosent av medlemmene i Norsk Arbeidsmandsforbund menn.

9. mai 2020|

På denne dagen i 1985: LO-kongressen legger grunnlaget for AFP-ordningen

Det var daværende LO-formann Tor Halvorsen som tok opp temaet nedsatt pensjonsalder på LO-kongressen i 1985. Her er han avbildet på kontoret to måneder tidligere. Foto: Hans Olav Forsang / VG / NTB scanpix


6. mai 1985 tok LO-formannen Tor Halvorsen opp nedsatt pensjonsalder under LO-kongressen. Det la grunnlaget for AFP-ordningen, som sikret sliterne en verdig avgang.

6. mai 2020|

På denne dagen i 1907: Første landsdekkende tariffavtale signeres

Foto: Digitaltmuseum.no/Anno Domkirkeodden

15. april 1907 ble jern- og metallarbeiderne sikret minstelønn, etter tøffe forhandlinger. Verkstedsoverenskomsten ble forløperen til «arbeidslivets grunnlov» – Hovedavtalen.

Verkstedsoverenskomsten var forhandlet fram mellom Jern- og Metallarbeiderforbundet og Norsk Arbeidsgiverforening. Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemmer ble varslet om stå klar til å støtte økonomisk hvis det skulle bli streik.

Allsidig sammensatt som Norsk Arbeidsmandsforbund var, kunne forretningsføreren delta i de lange forhandlingene for jernindustrien på vegne av flere forbundsavdelinger.

Veien dit hadde vært lang, men etter tøffe forhandlinger ble partene enige. Fagforeningen fikk aksept for kravet om retten til å organisere seg og være representert av tillitsvalgte – og den første landsdekkende tariffavtalen* var et faktum.

Tariffavtalen har betydd mye for Norsk Arbeidsmandsforbund. Både for de avdelinger den direkte angikk og enda mer ved de konsekvenser den fikk for alle industrier.

*En tariffavtale

15. april 2020|