Tariffoppgjøret 2018

Erna har ordet

Nå er tariffoppgjøret i privat sektor mellom LO-NHO over og våre medlemmer har sagt sitt i uravstemningen. Årets tarifforhandlinger har vært krevende. To pensjonsordninger lå på bordet og det faktum at partene kom til enighet først etter 15 timer på overtid viser hvor krevende det var. Man får aldri alt man har krav på og ønsker i en forhandling. Min vurdering er at vi kom så langt vi kunde og det ikke er sikkert at vi kommet fram til et bedre resultat ved en eventuell streik. Oppsummert har vi nå fått i land et oppgjør, som vi kan stå inne for og som våre medlemmer nå har gitt stor tilslutning.

I dette tariffoppgjør har mye handlet om pensjon, og en av de hete potetene har vært avtalefestet pensjon (AFP). AFP er en førtidspensjonsordning som ble implementert i 1989. Ordningen

25. mai 2018|

Solid JA fra LOs medlemmer i tariffoppgjøret i privat sektor

Forbundsleder Erna Hagensen sier i en kommentar at hun er godt fornøyd med resultatet av uravstemningen i LO-NHO oppgjøret som ble klart i dag.

-84,4% av de som bruke stemmeretten stemte ja i uravstemningen. Dette er et tydelig signal. Vi har gjennom dette oppgjøret fått tettet hull i AFP-ordningen og lagt til rette for en mer rettferdig og trygg AFP-ordning. Også sliterne er sikret gjennom eget tillegg.

27. april 2018|

Exit Listhaug

Erna har ordet

Når jeg skriver dette har Sylvi Listhaug nettopp gått av som justis- og beredskapsminister. Debattene i kjølvannet om mistillit har gjort at frykt og vonde minner kommer tilbake. Jeg har besøkt Utøya mange ganger, både før og etter terrorhandlingen. Mitt første besøk etter 22.juli var en rystende opplevelse som jeg aldri kommer til å glemme. På den sønderskutte veggen inne i kafebygget satt Norsk Arbeidmandsforbunds skilt. Under skiltet lå en rød rose. Noen meter unna lå en til. Rosene var plassert på stedene der en ungdom ble drept.

4. april 2018|

Den internasjonale kvinnedagen

Norge er et av verdens mest likestilte land. Sammenlignet med andre land har Norge kommet langt på vei mot et likestilt samfunn. Likevel har vi fortsatt en lang vei å gå til vi har full likestilling og deltagelse for alle. Det er takket være fagbevegelsen og kvinnebevegelsen vi har oppnådd de rettigheter vi har i dag. De har ikke kommet gratis, men gjennom en lang kamp. 

8. mars 2018|

Venstre drar regjeringen enda lengre til høyre

I midten av januar ble det klart at regjeringen utvides og at Venstre går inn som nytt regjeringsparti sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. For arbeidsfolk var dette dårlige nyheter. Venstre har som tradisjon å stemme mot alle forslag som styrker arbeidsfolks rettigheter og det organiserte arbeidslivet. Gjennom tidene er de eneste arbeidstakerne Venstre hatt omsorg for de uorganiserte. Vi må stille oss spørsmål om vi vil ha et arbeidsliv der arbeidere er prisgitt tilfeldige vilkår?

21. februar 2018|

NOR og ned i anbudskontrakter!

Publisert i Dagbladet 14.02.2017

For noen uker siden ble det klart at Bane NOR hever sine kontrakter med den italienske entreprenøren Condotte. Selskapet hadde to milliardkontrakter på Follobanen som ble hevet på grunn av økonomiske problemer i selskapet. 

Nå står hundrevis av arbeidere uten jobb i et land der de ikke er kjent med lover og regler. Frustrasjonen og uroen er stor blant våre medlemmer. Tillitsvalgte forteller om arbeidere som har etablert seg i Norge og har barn som går på skolen her. Nå er framtiden uviss. 

14. februar 2018|

Dårligere vilkår for arbeidsfolk med Venstre i regjering

Søndag 14.januar presenterte en utvidet regjering sin nye politiske plattform. Leder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna Hagensen, mener at politikken som Høyre, FrP og Venstre fremmer bidrar til å svekke det organiserte arbeidslivet og den norske modellen. Plattformen til regjeringen utgått fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er lite konkret på områder som er viktig for arbeidsfolk.

17. januar 2018|