Statsbudsjettet: -Et fornuftig budsjett i en vanskelig tid

I

– Jeg har ikke lest budsjettforslaget i detalj, men overordnet er det et godt budsjett, som er preget av trygghet og rettferdig fordeling. Vi lever i en tid med krig i Europa, høye strømpriser, økte matpriser og inflasjon, så det er viktig at man ser helheten i innretningen på budsjettframlegget for 2023, sier forbundsleder Anita Johansen.

-Den rødgrønne regjeringens første budsjett er et budsjett som prioriterer arbeidsfolk med lave og vanlige inntekter i hele Norge, og øker skattene for de rike, fortsetter Johansen.

Regjeringen leverer på arbeidsliv

Forbundslederen er godt fornøyd med det regjeringen leverer på arbeidsliv.

-Det er mye bra for våre medlemmer i det nye statsbudsjettet. Fagforeningsfradraget øker med flere tusen, noe som vil bidra til å styrke det organiserte arbeidslivet. Regjeringen setter også av midler for å øke heltidsandelen,

6. oktober 2022|

Mineralnæringen – en bærebjelke i det grønne skiftet

 

Innlegget er først publisert i Bergspalten

Gjenvinning av metaller og mineraler bør i størst mulig grad foregå i Norge. Noe som igjen vil skape nye framtidsrettede arbeidsplasser og økt vekst i distriktene.

Norsk mineralnæring er en viktig distriktsnæring som gjennom utvinning og videreforedling av mineraler gir grunnlag for økt verdiskapning i distriktene og kommunene. Tilgang til klimakritiske mineraler vil være en avgjørende forutsetning i utviklingen av bærekraftig teknologi.

For sirkulærøkonomien, er gjenvinning et viktig nøkkelord. Gjenvinning av metaller og mineraler bør i størst mulig grad foregå i Norge. Noe som igjen vil skape nye framtidsrettede arbeidsplasser og økt vekst i distriktene.

Forekomstene og bedriftene er spredt over hele landet og er et viktig grunnlag for bosetting og sysselsetting i mange kommuner og regioner.

Forekomstene og bedriftene er spredt over hele landet og er et viktig grunnlag for bosetting og sysselsetting i

5. september 2022|

Endelig ny regjering

I

Endelig! Etter åtte lange år med Høyre-regjering har folk fått nok og vinden har snudd. År med økte forskjeller, privatisering og sentralisering var spikeren i kista for Erna Solbergs regjering.

Valgresultatet viser tydelig at folk er klare for en regjering som tar landet i en mer rettferdig retning.
Fagbevegelsens gjorde en stor mobilisering i valgkampen og innsatsen ble belønnet. Ved starten av valgkampen hadde Arbeiderpartiet en oppslutning på 30 prosent blant LO-medlemmene, men landet på 40 prosent på valgdagen. Jeg vil rette en stor takk til alle medlemmer og tillitsvalgte som har stått på i valgkampen og sørget for at vi får en ny regjering!

Få av oss hadde trudd at vi skulle leve under strikte smittvernsrestriksjoner over så lang tid og vi har ventet lenge på at Norge skulle gjenåpnes. Pandemien har økt forskjellene i

11. oktober 2021|

Vi trenger en ny regjering

Først publisert i fagbladet Arbeidsmanden.

Enda en digital 1.mai er over og til tross for at vi ikke hadde mulighet å møtes på gater og torg, har vi stått sammen også i år. Vi skal være stolte av å tilhøre en av verdens sterkeste fagbevegelser. LO har nå over 970.000 medlemmer og representerer hele det norske arbeidslivet. Det gir oss styrke! Men vår styrke er helt avhengig av at vi står sammen og at vi er mange. Det å verve nye medlemmer og skolere flere tillitsvalgte er avgjørende for at vi skal fortsette å ha en sterk fagbevegelse i Norge. Den jobben har vi alle et felles ansvar for.

Det er styrken i å være mange som gjør at vi kan dra i land lønnsoppgjør med gode resultater for våre medlemmer. Nå er mellomoppgjøret i havn og jeg

14. mai 2021|

Viktig valgkamp

i


Det var med dyp sorg og sjokk jeg mottok den triste meldingen om at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen plutselig hadde gått bort.

Hans-Christian var en dyktig og respektert leder og arbeiderbevegelsen har mistet en av sine fremste tillitsvalgte. Hans bidrag til et seriøst arbeidsliv, ikke minst under koronapandemien, vil aldri bli glemt. Jeg vet at et av hans største ønsker var å få på plass en ny rødgrønn regjering til høsten. Så nå må vi vende blikket framover og gi alt i en valgkamp som er viktigere enn på lenge.

Valgkampen i år kommer til største del å foregå digitalt, i både sosiale og tradisjonelle medier. Vi har måtte tenke nytt da det ikke er mulig å drive valgkamp på tradisjonell måte under pandemien. Vi har planlagt et godt digitalt opplegg i forbundet, men vi kan ikke gjøre

19. april 2021|

Pandemien rammer bredt men skeivt

 

Mellomoppgjøret nærmer seg med store skritt. Norge preges av høy arbeidsledighet og koronapandemien har ført til et kraftig tilbakeslag i både internasjonal og norsk økonomi.

11. mars 2021|

Håp om bedre tider

Først publisert i Arbeidsmanden
Det er med håp om bedre tider og trua på en normal hverdag jeg går inn i 2021. Noe av det jeg gleder meg mest til er å fysisk kunne besøke arbeidsplasser og møte medlemmer og tillitsvalgte igjen.

Det har til tider vært utfordrende å drive organisasjonen under covid19-pandemien. Vi må nok belage oss på varierende aktivitet i tiden fremover, og kanskje noen avlyste samlinger, men nyheten om vaksine gir framtidstro. Vaksinen er et viktig skritt på veien til den hverdag vi alle lengter så mye etter.

Til våren planlegger jeg å besøke alle forbundets avdelingsstyrer som en del av valgkampen mot stortingsvalget.

Til våren planlegger jeg å besøke alle forbundets avdelingsstyrer som en del av valgkampen mot stortingsvalget. Viktigheten av å ha en regjering som ivaretar arbeidsfolks interesser er større enn på lenge. Under korona-pandemien har hundretusenvis

28. januar 2021|

Ingen skal stå uten penger i ferien!

Vi er mange som håper at livene våre blir litt mer normale til høsten. Det er som om våren har blitt forskjøvet til høsten. Lønnsoppgjøret, som vi i fagbevegelsen pleier å kalle vårens vakreste eventyr, blir nå et høsteventyr. Først ut for våre yrkesgrupper er vekterne der forhandlingsdatoen er satt til 25.-26. august, hvis alt går som planlagt.

19. juni 2020|