En løsning på minstelønn og akkordtariffen gjorde at den fire døgn lange bygningsstreiken kunne avsluttes.

Minstelønna blir i år regulert med 22.000 kroner. Det vil si 9 prosent. Dette er det samme som tilbudet fra BNL i meklingen.

I tillegg skal den reguleres med 2,9 prosent neste år, det utgjør ytterligere 10 000 kroner.

Fra og med 2012 blir det en reguleringsbestemmelse i de årene hvor det er mellomoppgjør og samordnete oppgjør. Det vil si at BNL og Fellesforbundet møtes for å forhandle om minstelønna etter at LO og NHO har avsluttet sine forhandlinger.

Den nye minstelønnsatsen som etter alt å dømme kommer til å bli den allmenngjorte satsen, er da 154,50 kroner i år og 159 kroner neste år.

Akkordtariffen blir regulert med 4,8 prosent.

Rammene er den samme som for frontfaget, og alle elementene blant annet om korte velferdspermisjoner er med også i byggoverenskomsten.

Les mer på Frifagbevegelse.no