37057_img___1383052923Forbundsleder Erna Hagensen kraftig irritert: —Det var ikke uventet, men allikevel blir jeg kraftig irritert. Forslaget til statsbudsjett Høyre/Frp-regjeringen har lagt fram er et slag mot arbeidsfolk. Regjeringen velger å gi de som har mer enn nok fra før store skattelettelser.

Tjener du 400 000 i året, får du 83 kroner i skattelette i måneden. Derimot får de som tjener hele 2 millioner i året, 3 200 kroner mer å rutte med. Det sier seg selv, hvem som hadde hatt mest behov for å øke den månedlige inntekten med et par tusen. Totalt går halvparten av skattelettelsene til de fem prosent rikeste i landet, ifølge Statistisk sentralbyrås beregninger.

Finansminister Siv Jensen (Frp) forsvarer dette med at det vil føre til flere arbeidsplasser, fordi da vil de folka med all denne formuen investere i innovasjon og nye arbeidsplasser. Men økonomisk forskning har dokumentert at kutt i formueskatten ikke gir noe særlig vekst.

For Norsk Arbeidsmandsforbund har det aldri vært viktig med skattelettelser. Derimot har vi kjempet for å få en sosial og rettferdig skatt. Alle skal bidra, men de som tjener mye, skal bidra mer. Vi har alltid ment at det å investere i fellesskapet, er det viktigste et samfunn kan gjøre. Da kan du bygge sikkerhetsnett for de som faller utenfor eller er utslitt etter mange tunge løft. Da kan du bygge barnehager, sykehus, bruer og veier, med godt innhold som alle får tilgang til. Det er når vi evner å løfte sammen, at byggverket blir sterkt.

Regjeringens forslag til statsbudsjett går motsatt vei. Den øker bruken av oljefondet, gir rundhåndet skattelette til de med mest fra før, og den kutter blant annet i tilskudd til uføre. Spesielt grelt står regjeringens forslag om å kutte barnetillegget til uføre. De mener dette vil tvinge flere foreldre ut i arbeid. Det forutsetter et arbeidsliv som i praksis er inkluderende. Det er det ikke i dag. Derfor vil dette føre flere barn ut i fattigdom. Forslaget er uverdig!

Den rødgrønne regjeringen opprettet bransjeprogram for renhold, hvor regjering utgjorde den viktige tredjepart, sammen med arbeidsgiversiden og oss. Målsettingen var bekjempelse av sosial dumping i bransjen og grov utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Nå har regjeringen overført dette programmet til Arbeidstilsynet. Det er en svekkelse av tre-parts samarbeid. Hensikten er nettopp at regjeringen skal være tett på utviklingen i bransjen, slik at de kan iverksette tiltak umiddelbart.

Men mennesker i en sårbar og utsatt situasjon, ser ikke ut til å være regjeringens prioritet.