I skrivende stund har vi kommet i mål med Vakt, Private Anlegg, Service- og vedlikehold, Maskin, Bergindustri og Asfaltarbeid og Veivedlikehold. Det er viktig for Norsk Arbeidsmandsforbund å komme til enighet, uten å gå om Riksmekleren.

Jeg vil spesielt fremheve vekteroppgjøret. Det er mange år siden vi i ikke måtte gå vegen om riksmekleren med vekterne. Det er med på å styrke vår posisjon. Det viser at vi har evne til å finne løsninger på egen kjøl. Takk til alle tillitsvalgte som har bidratt til dette.

Erna-har-ordet-VIGNETTVår prioritet i tariffoppgjøret har vært å forbedre kjøpekraften for våre medlemmer og tariffeste tjenestepensjon. Økt kjøpekraft har vi fått på plass. Tjenestepensjon skal utredes gjennom frontfaget og være ferdig i god tid før neste hovedoppgjør i 2016.

Når det er et forbundsvist oppgjør, bygger alle andre forhandlinger for LO-forbund på resultatet av frontfaget i Fellesforbundet. I tillegg til utredning av tjenestepensjon, fikk frontfaget inn krav til språkopplæring, styrking av kompetanse og tilrettelegging for eldre arbeidstakere.

Det som var nytt da vi skulle forhandle med NHO Service i første rundet om vekteroppgjøret, var at de ikke ville imøtekomme det frontfaget hadde fått inn. Da satte vi foten ned og gikk. Det kunne vi ikke være med på. Og heldigvis tok de til fornuft, og vi fikk inn det samme som frontfaget.

Det å få språkopplæring og styrket fagkompetansen, vil føre til at flere av våre medlemmer får en tryggere, mer positiv og verdig arbeidsdag.

Det skjer ingen revolusjon gjennom forhandlinger. Det handler om å møysommelig sette stein på stein, oppgjør etter oppgjør. Sammen, ved å gi og ta, bygger arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene et rammeverk som gir de fleste av våre medlemmer en anstendig arbeidsdag. Derfor er tariffordningen viktig, som vi må bruke alle våre krefter å verne om.

For å styrke vår forhandlingsposisjon enda mer, bør vi få flere medlemmer inn under hver overenskomst. Når du verver en kollega, er du med på å styrke din egen posisjon opp mot arbeidsgiver.

Vi er ennå ikke helt i mål. Norsk Arbeidsmandsforbund er forhandlingspart i hele 20 overenskomster. Noe arbeid gjenstår.

For overenskomstene på Vakt, Private Anlegg, Service- og vedlikehold, Maskin, Bergindustri og Asfaltarbeid og Veivedlikehold er nå uravstemningen åpnet. Dere som medlemmer skal si deres mening om forslaget. Jeg håper dere alle bruker stemmeretten, også når du er positiv til resultatet.