Onsdag kveld ble det brudd i forhandlingene med NHO Service om vekteroverenskomsten.

Norsk Arbeidsmandsforbund har i forhandlingene understreket at vekterne er en lavlønnsgruppe som i lang tid har seilt akterut i lønnsutvikling i forhold til industrien og det generelle lønnsnivået i Norge. Vektere tjener i dag under 85 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Vil svekke lønnsnivået 

Hovedkravet er å stoppe den negative utviklingen og få på plass en garantiordning som sikrer at lønnsforskjellene mellom en industriarbeider og vekter blir mindre enn den er i dag. Arbeidsgiverne har avvist dette kravet og vil isteden redusere dagens garantiordning, noe som igjen vil føre til en ytterligere svekkelse av lønnsnivået.

Arbeidsgiverne krever også at ansatte skal redusere tillegg for natt og helg som i realiteten vil resultere i lønnsnedgang for mange vektere.

Forbundets krav om en rettferdig lavlønnsprofil og heving av garantibestemmelsene, blir avvist av arbeidsgiverne i forhandlingene.

Dyp bekymring

Forbundsleder Erna Hagensen uttrykker dyp bekymring over at arbeidsgiverne har en slik holdning, i en bransje som over lengere tid har hatt en betydelig vekst i Norge. Forbundet hadde derfor ingen annen mulighet enn å bryte forhandlingene fordi forbundet ikke under noen omstendighet vil akseptere disse kravene fra arbeidsgiversiden.

Meklingen for overenskomsten for vaktselskaper vil omfatte ca. 4.500 medlemmer innenfor vekteroverenskomsten. Tidspunkt for mekling er ennå ikke fastsatt.

Hør forbundsleder Erna Hagensens kommentarer på Radio Riks

Les mer på Arbeidsmanden.no