Statsoppgjøret går til mekling med frist 23. mai kl 24:00.

– Vi sto så langt fra hverandre at det ikke var noen annen løsning enn å kaste kortene, sier LO Stats leder Egil André Aas.

Forhandlingene har pågått siden 5. april uten enighet. Natt til søndag var bruddet et faktum. YS, Unio og LO Stat har sammen brutt forhandlingene.

Tilbudet ble aldri bra nok. Blant annet på fordeling og likelønn.

– Mange ansatte i staten har opplevd reallønnsnedgang de siste årene. Staten har ikke vist vilje til å kompensere dette, det er skuffende, sier Egil André Aas.

– Staten legger videre opp til et løp hvor det blir nærmest umulig å rette opp skjevheter i lønn mellom menn og kvinner. Dette er ikke god likestillingspolitikk, poengterer Egil André Aas.

Les mer om oppgjøret i staten