Det ble i dag brudd i lønnsforhandlingene mellom LO og Samfo. Samfo var ikke villige til å gi samme tillegg innenfor sitt område, som vi i går fikk avtalt med Virke.Det var umulig for LO å godta at vare medlemmer innen Samfo skal ha lavere lønnssatser enn ansatte i samme bedriftstyper i Virke, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken, som ledet forhandlingene.

For Norsk Arbeidsmandsforbund er dette renholdere og vaktmestere hvor arbeidsgiver er medlem av SAMFO.Det omfatter også de store medlemsgruppene i HK, men også medlemmer i El&IT forbundet, Fagforbundet, FLT og NNN. Oppgjøret går nå til mekling, med meklingsfrist 21. mai kl 24.00.

Les mer hos frifagbevegelse.

Forbundet vil komme tilbake med nærmere informasjon når dette foreligger.