Fellesforbundet krevde tirsdag meklingen for frontfagene avsluttet.

Dette betyr at meklingen må være avsluttet innen fire dager, lørdag 10. april kl. 24.00.

Hvis det ikke blir enighet i meklingen innen denne fristen vil meklingen ende i streik. Hvis det blir oppnådd et anbefalt forslag, vil resultatet bli sendt ut til uravstemning blant de medlemmene som går på de fem overenskomstene som utgjør frontfagene.

De fem overenskomstene er Verkstedoverenskomsten, Tekooverenskomsten, Nexansoverenskomsten, Teknologi- og dataoverenskomsten og Kartonasjeoverenskomsten. Meklingsbruddet innebærer at nær 35.000 av fellesforbundets medlemmer på mer enn 800 bedrifter vil står i fare for å komme i konflikt søndag 11. april om morgenen.

Følg saken hos Fellesforbundet