Natt til lørdag ble det brudd i forhandlingene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service om service og vedlikeholdsoverenskomsten. Dermed skal partene møtes til mekling hos  Riksmeklingsmannen. Tidspunktet for meklingen er ennå ikke fastsatt.