Brudd i forhandlingene om overenskomsten for renhold – NHO service forholder seg ikke til frontfageneNorsk Arbeidsmandsforbund har brutt forhandlingene med NHO Service om overenskomsten for renholdsbedrifter.

Forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier i sin kommentar til bruddet at bruddet er begrunnet i at NHO-service ikke ville følge de samme kravene til innleie fra bemanningsforetak som ble lagt til grunn i frontfagene. Det var derfor ikke noe grunnlag for å gå videre med forhandlingene på andre områder når arbeidsgiversiden motsatte seg et så grunnleggende krav. Arbeidsgiverne motsatte seg dette og derfor ble aldri de økonomiske kravene drøftet.

Alle LO-forbundene har som praksis å legge resultatene fra fra frontfagene til grunn i sine krav etter at dette oppgjøret er gjennomført. Det er derfor uakseptabelt for oss at NHO-service ikke følger frontfagene og vi vil få en håpløs situasjon hvis alle landsforeningene i NHO spriker i alle retninger på et så grunnleggende krav som innleie. En slik situasjon er helt umulig å forholde seg til, og derfor var bruddet unngåelig, sier Hagensen.

Dermed blir det mekling for overenskomsten for renhold som vil omfatte ca 6500 medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund innenfor renhold.

Tidspunkt for mekling er ennå ikke fastsatt.

 

Kontakpersoner:

Forbundsleder:  Erna Hagensen tlf 90 55 82 79

Kommunikasjonsansvarlig: Trond Erik Thorvaldsen tlf 48 03 67 88