Fra venstre: Espen Angell, Steinar Rindølen, Jens Knapstad, Ole Einar Adamsrød, Arvid Eikeland, Glenn Rinden. Geir Steinar Sørsveen var ikke til stede når bilde ble tatt

Etter to dager med forhandlinger valgte Maskinentreprenørenes forbund å bryte årets lønnsforhandlinger. Begrunnelsen for bruddet er, slik arbeidstakersiden ser det, at arbeidsgiver ikke kan imøtekomme våre lønnskrav i tråd med frontfaget.

Foruten stor motstand på våre økonomiske krav, møtte vi også motstand på krav om endringer i innholdet på tariffavtalen. Blant annet krav som sikrer ansatte jobb ved anbud i renovasjonsbransjen, lønn under opplæring for å kunne møte den teknologiske utviklingen.

Bruddet omfatter foruten renovasjonsbransjen også maskinell virksomhet i skogbruket og brønn og grunnvannsborere. Overenskomsten omfatter LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund.