I dag ble det brudd i forhandlingene mellom LO og NHO i hovedoppgjøret.

Vi har store og krevende spørsmål på forhandlingsbordet, og opplever liten framdrift. Derfor valgte vi å bryte nå, og be om bistand fra Riksmekleren, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO brøt tarifforhandlingene med NHO 22. mars, og varslet plassfratredelse for de arbeidstakerne i privat sektor som er omfattet av tariffoppgjøret mellom LO og NHO. Det betyr at oppgjøret blir tatt inn til mekling hos Riksmekleren.

– Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å komme fram til en løsning i forhandlingene, derfor har det ikke vært noen annen løsning enn å bryte forhandlingene, og koble inn Riksmekleren, sier LO-lederen.

LO gikk inn i forhandlingene med følgende krav:

• Tette hullene i AFP-ordningen, sikre sliterne en rettferdig pensjon
• Pensjonsopptjening i Obligatorisk tjenestepensjon fra første krone.
• Sikre dekning av reise, kost og losji for utsendte arbeidstakere
• Økt kjøpekraft til alle, som fremmer likelønn og bekjemper lavlønn

Forhandlingene har pågått siden 12. mars. Meklingsfristen går ut 7. april klokken 24.00.

En eventuell streik vil kunne iverksettes ved arbeidstidens begynnelse søndag 8. april 2018.