Det var manglende forhandlingsvilje fra NHOs side som gjorde at LO valgte å bryte forhandlingene, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO har i dag torsdag 25. mars brutt forhandlingene med NHO i mellomoppgjøret 2021 og varslet avtale- og plassoppsigelse for 179 002 arbeidstakere.

– Følg med på tariffoppgjøret – meld deg på LOs nyhetsbrev

Dette vil bli meddelt Riksmekleren.  

– Vi har prøvd å komme til enighet i forhandlingene, men det var dessverre ikke mulig. Det var manglende forhandlingsvilje fra NHOs side som gjorde at LO valgte å bryte forhandlingene, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

Partene møtes til mekling 9. april med meklingsutløp 10. april kl. 2400. 

Det kan bli storstreik fra søndag morgen, om ikke LO og NHO blir enige i tariffoppgjøret med frist natt til søndag 11. april. Les mer her

Oversikt over virksomheter omfattet av streikevarselet

– LOs tariffpolitiske uttalelse