Dato: 12.04.2016

Pressemelding fra Norsk Arbeidsmandsforbund

Brudd i forhandlingene om overenskomst for renholdsbedrifter.

Norsk Arbeidsmandsforbund har brutt forhandlingene med NHO Service om forslag til revidert overenskomst for renholdsbedrifter 2016-2018.

Forhandlingsleder Erna Hagensen fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at de hadde gode diskusjoner underveis i forhandlingene, men klarte ikke å bli enige om de økonomiske rammene for lønn til renholdere.

Dermed går forhandlingene videre til riksmekleren for renholdoverenskomsten. Det er over 5000 medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund innenfor renholdsektoren.

Tidspunkt for mekling er ennå ikke fastsatt.