Partene har brutt forhandlingene

Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund har brutt forhandlingene for asfaltoverenskomsten. Dermed går også denne overenskomsten til mekling.

 Norsk Arbeidsmandsforbund har om lag 1400 medlemmer på overenkomsten, hvorav halvparten er knyttet til Mesta. Fellesforbundet har  350 medlemmer fordelt på to bedrifter på denne overenskomsten . Bedriftene er NCC Roads As og Leminkáinen AS som begge er landsomfattende bedrifter.

Forhandlingsleder Svein Roger Johansen sier i en kommentar at bruddet med BNL var unngåelig for Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet da arbeidsgiversiden ikke var villige til å diskutere en rammeavtale om innarbeidingsordninger for asfaltarbeidere. En slik rammeavtale er nødvendig som et resultat av ny dagpengepraksis i NAV. De økonomiske kravene ble aldri diskutert. Partene brukte to dager på forhandlinger, men lyktes ikke å komme til enighet.

 

 

Tidspunktet for meklingen er ikke fastsatt.