Tradisjonen tro arrangerer Norsk Arbeidsmandsforbund bransjesamling for våre største bransjer i september i år.

Hvem: Samlingen er for maskin, anlegg, renhold, asfalt- og veivedlikehold, bergverk og vakt.

Sted: Hotell Ambassadeur i Drammen.

Samlingen vil ha både fellessesjoner og sesjoner for de enkelte bransjene. Tema for fellessesjonene vil være organisasjonsbygging, organisering og synlighet.

Samlingen vil ha både fellessesjoner og sesjoner for de enkelte bransjene. Tema for fellessesjonene vil være organisasjonsbygging, organisering og synlighet. Samlingen er åpen for både nye og mer erfarne tillitsvalgte og medlemmer.

Det er begrenset antall plasser så her er det viktig å være raskt ute med påmelding. Påmeldingsfrist er satt til 14. august. 

Påmelding: Send e-post til din avdeling

Bekreftelse på deltakelse blir gitt kort tid etter fristen går ut. Det blir lagt vekt på en jevn deltakelse fra alle avdelinger og bransjer.

Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes iht. AOFs satser som i 2017 er 145 kr pr. tapte arbeidstime. Stipendet er skattefritt.