Arbeidsmandsforbundet-2-2Norsk Arbeidsmandsforbund avholder kurs for bransjene renhold, vakt, maskin og anlegg. Tidspunkt er 2. – 5. november. Dette er et kurs for tillitsvalgte og medlemmer i disse bransjene. Du vil få inngående kjennskap til prosess knyttet til tariffarbeidet og innholdet i de ulike overenskomstene.

Kurset holdes i Sandnes på Quality Hotel Residence.

Kurset dekkes i sin helhet av forbundet inkl. reise og opphold. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes i henhold til AOFs satser som i 2015 er 135 kr pr tapte arbeidstime.

Mesteparten av tiden vil hver enkelt bransje jobbe for seg, mens det blir noen fellessamlinger.

For spørsmål og påmelding: kurs@arbmand.no.