This content has been archived. It may no longer be relevant


Foto: Gyldendal 

På Arendalsuka 17.august kl.14-16 lanserer Norsk Arbeidsmandsforbund boka «Det mørke arbeidslivet». 

Menneskehandel, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet rammer hardt. Det handler om at noen beriker seg grovt på andre menneskers svært sårbare situasjon. Men det undergraver også seriøse bedrifter og arbeidsplasser og tærer på fundamentet for norsk samarbeid og rettferdig konkurranse. Vi, som alltid har bygd på tilliten til hverandre, blir påtvunget tvil, skepsis, frykt og redsel. 

Boka «Det Mørke Arbeidslivet» viser i all sin gru hvordan enkeltmennesker og grupper av arbeidstakere blir utnyttet i slaveliknende tilstander, og hvordan arbeidsmiljøkriminaliteten blir satt i system. Gjennom ekte saker, intervjuer, fakta og politikk viser forfatterne at det likevel er mulig å bekjempe det mørkeste arbeidslivet. 

Du kan allerede nå bestille boken her.