This content has been archived. It may no longer be relevant

Fra venstre: Tor Arne Gangsø (KS), Steinar Rindhølen (Norsk Arbeidsmandsforbund), Bettina Sandvin (Statens vegvesen), Trond Johannesen (MEF), Ørnulf Halmrast (Arbeidstilsynet), Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service), Jon Sandnes (BNL), og debattleder Stein Aabø.

I dag hadde Arbeidsmandsforbundet og LO lansering for boka «Det mørke arbeidslivet» på Arendalsuka.

Menneskehandel, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet rammer hardt. Det handler om at noen beriker seg grovt på andre menneskers svært sårbare situasjon. Men det undergraver også seriøse bedrifter og arbeidsplasser og tærer på fundamentet for norsk samarbeid og rettferdig konkurranse. Vi, som alltid har bygd på tilliten til hverandre, blir påtvunget tvil, skepsis, frykt og redsel.

Boka «Det Mørke Arbeidslivet» viser i all sin gru hvordan enkeltmennesker og grupper av arbeidstakere blir utnyttet i slaveliknende tilstander, og hvordan arbeidsmiljøkriminaliteten blir satt i system. Mennesker med minoritetsbakgrunn er ekstra sårbare for utnytting. Gjennom ekte saker, intervjuer, fakta og politikk viser forfatterne at det likevel er mulig å bekjempe det mørkeste arbeidslivet.

Arbeidslivskriminalitet sprer seg innenfor flere og flere bransjer i Norge. Arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. Det er ofte utført av organiserte kriminelle nettverk som profitterer på å utnytte sårbare arbeidsfolk og lure staten for penger. Arbeidslivskriminaliteten i Norge blir grovere og mer sammensatt. Det begrenser seg ikke lengere til unndragelse av kun skatter og avgifter.

Det dreier seg ofte om menneskehandel, prostitusjon, hvitvasking av penger, trygdesvindel og korrupsjon.

Når regjeringen sitter og ser på når mange milliarder kroner blir unndratt skatter og avgifter, er det merkelig at de ikke øker bevilgningene til kampen mot arbeidskriminalitet betydelig. De pengene som blir unndratt, er penger som kunne blitt brukt på mange viktige samfunnsoppgaver.

Regjeringen og stortingsflertallet er ikke bare passive, de fører også en politikk som bygger opp under den negative utviklingen i norsk arbeidsliv, gjennom svekkelse av arbeidsmiljøloven. I årets statsbudsjett var det tydelig at regjeringen og stortingsflertallet ikke prioriterer arbeidslivets utfordringer når det gjelder kriminalitet.

Vår stolthet i Norge har vært skikkelige arbeidsfolk med god fagkunnskap. Dette er i ferd med å bli utvannet, og det er de useriøse som vinner. Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet må fortsette med full styrke både gjennom økt innsats fra kontrollmyndighetene, økte bevilgninger og gjennom et tett partssamarbeid. Vi må også ha mer forpliktende politiske vedtak i Stortinget enn et strateginotat fra regjeringen bestående av fine ord som forplikter lite.