Bli med på LOs sommerpatrulje 2016! 

LOs sommerpatrulje går ut på at unge LO medlemmer går ut og møter unge arbeidstakere, gjerne på sin første sommerjobb og er ny i arbeidslivet. Vi informerer om rettighetene i arbeidslivet, om lover og avtaleverk. Helt siden 1985 har LO tatt på seg rollen som vaktbikkje i samfunnet for å sørge for at unge sommervikarer får sine rettigheter ivaretatt.

Bare i fjord besøkte sommerpatruljen over 6000 arbeidsplasser og avdekket nesten 1900 brudd. Det viser at det er et tydelig behov for oss.

Som deltaker vil du få opplæring i forkant av sommerpatruljen, slik at du skal føle deg trygg ute. Man går alltid to og to i lag, og du får gå sammen med en erfaren «vaktbikkje» om dette er din første gang. Sommerpatruljen er veldig lærerikt og nyttig for de du besøker, men kanskje enda mer lærerikt for deg som deltaker. Kunnskapen du får er grunnleggende viktig, og du vil ha nytte av den uansett hvor du jobber!

Forbundet dekker eventuell tapt arbeidsfortjeneste på selve sommerpatruljen, og stipend på kurset. Husk at om du ikke har mulighet til å være med under hele sommerpatruljen, er det mulig å kun bli med noen dager. Dette avtales nærmere med ditt fylke.

Kontakt forbundets ungdomssekretær, Tanita G. Kristiansen, på telefon 944 31 487 eller mail Tanita.kristiansen@arbmand.no for mer informasjon, eller sjekk påmelding og kontaktinfo i ditt fylke:

 

Rogaland

LOs Ungdomssekretær:        Solfrid Lerbrekk

Tlf.:                                         92290472

Mail:                                                    solfrid.lerbrekk@lo.no

 

Sommerpatrulje:                  Uke 27

Sommerpatruljekurs:           Årdal, 3.-5.juni

 

Påmelding:                             solfrid.lerbrekk@lo.no

 

 

Møre og Romsdal

LOs Ungdomssekretær:        Kent Logan Jelle

Tlf.:                                         41296737

Mail:                                                    klj@lo.no

 

Sommerpatrulje:                  Uke 27

Sommerpatruljekurs:           Ikke avklart

Påmelding:                             klj@lo.no

 

Sogn og Fjordane

LOs Ungdomssekretær:        Øyvind Møller

Tlf.:                                         90 18 38 03

Mail:                                       om@lo.no

 

Sommerpatrulje:                  27.juni – 6.juli

Sommerpatruljekurs:                       Ikke avklart

 

Påmelding:                            om@lo.no

 

Oslo/Akershus

LOs Ungdomssekretær:        Mandana Yousefi

Tlf.:                                         934 96 898

Mail:                                                    mandana.yousefi@lo.no

 

LOs Ungdomssekretær:        Julia Sofie Rosseland Hansen

Tlf.:                                         908 50 567

Mail:                                                    julia.sofie.rosseland.hansen@lo.no

 

Sommerpatrulje:                   Uke 26-28

Sommerpatruljekurs:           Ikke avklart

 

Påmelding:                            mandana.yousefi@lo.no / julia.sofie.rosseland.hansen@lo.no

 

Østfold

LOs Ungdomssekretær:        Elise Bjørnebekk-Waagen

Tlf.:                                         469 67 928

Mail:                                                    elise.waagen@lo.no

 

Sommerpatrulje:                  Uke 26

Sommerpatruljekurs:                       Ikke avklart

 

Påmelding:                            elise.waagen@lo.no

 

Hedmark

LOs Ungdomssekretær:        Svein Olav Lium

Tlf.:                                         479 04 874

Mail:                                                    svein.olav.lium@lo.no

 

Sommerpatrulje:                            Uke 26

Sommerpatruljekurs:                   Ikke avklart

 

Påmelding:                                       http://www.lo.no/sommerpatruljehedmark/

 

Oppland

LOs Ungdomssekretær:        Linda Kristin Rye

Tlf.:                                         906 24 047

Mail:                                                    lkr@lo.no

 

Sommerpatrulje:                  Ikke avklart

Sommerpatruljekurs:                       Ikke avklart

 

Påmelding:                            Ikke avklart

 

Buskerud

LOs Ungdomssekretær:        Tonje Kristensen

Tlf.:                                         +47 411 64 366

Mail:                                                    tonje.kristensen@lo.no

 

Sommerpatrulje:                   Uke 27

Sommerpatruljekurs:                       Ikke avklart

 

Påmelding:                                       tonje.kristensen@lo.no

 

Vestfold

LOs Ungdomssekretær:        Christine Ingebrethsen Rise

Tlf.:                                         936 42 769

Mail:                                                    christine.rise@lo.no

 

Sommerpatrulje:                  Uke 27

Sommerpatruljekurs:                       29.-30. mai, Larvik

 

Påmelding:                            christine.rise@lo.no

 

Telemark

LOs Ungdomssekretær:        Li-Mei T. Berglid

Tlf.:                                         45 44 64 05

Mail:                                       li-mei.berglid@lo.no

 

Sommerpatrulje:                  Uke 27

Sommerpatruljekurs:                       Ikke avklart

 

Påmelding:                            li-mei.berglid@lo.no

 

Aust-Agder

Organisasjonsmedarbeider: May-Lene Noddeland

Tlf.:                                         97157464

Mail:                                                    may-lene.noddeland@lo.no

 

Sommerpatrulje:                  Ikke avklart

Sommerpatruljekurs:                       Ikke avklart

 

Påmelding:                            Ikke avklart

 

Vest-Agder

LOs Ungdomssekretær:        Lars Klottrup Berge

Tlf:                                          95948195

Mail:                                                    lars.berge@lo.no

 

Sommerpatrulje:                  Uke 26

Sommerpatruljekurs:                       17.-18. juni, Kristiansand

 

Påmelding:                            lars.berge@lo.no

 

Hordaland

LOs Ungdomssekretær:        Vilde Stokken

Tlf.:                                         980 16 157

Mail:                                                    vilde.stokken@lo.no

 

Sommerpatrulje:                  Uke 25, 26 og 27

Sommerpatruljekurs:                       10.-12. juni

 

Påmelding:                            vilde.stokken@lo.no

 

Sør-Trøndelag

LOs Ungdomssekretær:        Pål Henriksen Spjelkavik

Tlf.:                                         917 26 717

Mail:                                                    pal.henriksen.spjelkavik@lo.no

 

Sommerpatrulje:                  Uke 27

Sommerpatruljekurs:                       2.-3. juni, Trondheim

 

Påmelding:                            pal.henriksen.spjelkavik@lo.no

 

Nord-Trøndelag

LOs Ungdomssekretær:        Malin Solheim Buan

Tlf.:                                                       90 50 18 19

Mail:                                                    malin@lo.no

 

Sommerpatrulje:                  Uke 27

Sommerpatruljekurs:                       17.-19. juni

 

Påmelding:                            malin@lo.no

 

Finnmark

 

LOs Ungdomssekretær:        Trine Amundsen

Tlf.:                                         920 82 442

Mail:                                       Trine.amundsen@lo.no

 

Sommerpatrulje:                  26.juni – 1.juli

Sommerpatruljekurs:           25.-26.juni

 

Påmelding:                            http://goo.gl/forms/VjgXOzAD6z

 

 

Nordland

LOs Ungdomssekretær:        Jarl-Håkon Olsen

Tlf.:                                         417 89 518

Mail:                                       jarl-hakon.olsen@lo.no

 

Sommerpatrulje:                  Uke 26 og 27

Sommerpatruljekurs:                       Ikke avklart

 

Påmelding:                            http://goo.gl/forms/VjgXOzAD6z

 

Troms

LOs Ungdomssekretær:        Stein Arnold Kristiansen

Tlf.:                                         920 91 868

Mail:                                                    stein.kristiansen@lo.no

 

Sommerpatrulje:                            Uke 26 og 27

Sommerpatruljekurs:                   Ikke avklart

 

 

Påmelding:                                       http://goo.gl/forms/VjgXOzAD6z