Torsdag 29. april møter LO-leder Roar Flåthen og leder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund de streikende ved Åsmund Pettersen & Sønn AS på Jevnaker.

Arbeidsgiver nekter de ansatte tariffavtale, og streiken for å få avtale har pågått siden 12. april.
 
Møtet skjer på parkeringsplassen utenfor Coop Mega Jevnaker‎, Storgata 6, hvor det vil være en markering til støtte for de streikende.
 
Flåthen og Hagensen kommer cirka klokka 1300, og begge er tilgengelige for pressen.