Fra venstre: Christina Kachulu, MCTU Accountant, Arve Hammerøy, nestleder Anita Johansen, Øystein Sedolf Pedersen, Ronald Jacobsen, Luther Mambala, President of MCTU, Denis Kalekeni, Secretary General, MCTU, Frank Toks, Lex Müller, Einar Skaufel, Priscilla Chete, MCTU Youth Reprentative.

Torsdag 21.juni hadde bransjerådet bergverk i Norsk Arbeidsmandsforbund besøk av LO-representanter fra Malawi. Delegasjonen fra Malawai var opptatt av helse, miljø og sikkerhet, og hadde mange spørsmål rundt verneombudene og deres rolle. Alle tillitsvalgte i bransjerådet presenterte seg, og fortalte litt om hvordan det var å være tillitsvalgt i egen bedrift. De hadde mange spørsmål til de tillitsvalgte, og det ble en veldig god dialog.