Forbundsleder Brede Edvardsen og samferdselminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Jan-Erik Østlie

Tirsdag 22. august fikk bransjerådet for samferdsel besøk av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

-I Norsk Arbeidsmandsforbund har vi alle NTP liggende på nattbordet, og vi er derfor glade for at ministeren lytter, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

Nygård holdt en innledning for Arbeidsmandsforbundets tillitsvalgte, fulgt av spørsmål og innspill fra bransjerådet. I sin innledning la samferdselsministeren vekt på at drift og vedlikehold av veinettet vil bli prioritert fremover. Nygård ga også en innføring av det politiske bakteppet for situasjonen vi står i dag, med fokus på sikkerhetspolitikk og inflasjon.

Harde prioriteringer

Nygård poengterte at det vil bli harde prioriteringer i statsbudsjettet fremover og store samferdselsprosjekter vil bli delt opp i større grad enn før.

-Vi må føre en politikk som er forenlig med tiden vi lever i, sa Nygård.

Norsk Arbeidsmandsforbund har lenge jobbet for at gigantiske anleggsprosjekt skal deles opp i mindre deler og håper dette vil bidra til at norske entreprenører har mulighet å legge inn anbud.

-Vi er glade for å høre at ambisjonen er å opprettholde et høyt aktivitetsnivå når det gjelder utbygging og vedlikehold, på tross av dårligere tider økonomisk, sier forbundsleder Brede Edvardsen.

Edvardsen legger også vekt på viktigheten av god beredskap.

– Samferdselssektoren er svært sårbar når det gjelder ekstremvær og er en viktig del av vår beredskap.  Det må det tas høyde for når det gjelder utarbeidelse av NTP, men også når det gjelder neste års statsbudsjett, fortsetter Edvardsen.

Ros til tillitsvalgte

Tillitsvalgte fra anleggsbransjen stilte blant annet spørsmål til samferdselsministeren om etterslepet på fylkesveiene, Dovrebanen og oppfordret til strengere krav til entreprenører for å nå klimamålene.

Samferdselsministeren avsluttet sitt besøk med å gi ros til våre tillitsvalgte som har stått på for seriøsitet i anleggsbransjen og arbeidet for utslippsfrie anleggsplasser.