Lederne av Arbeidsmandsforbundet, Fellesforbundet og Industri Energi ber Statens pensjonsfond trekke seg ut av det meksikanske gruvekonsernet Grupo Mexico.

Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og IndustriEnergi har sammen med de internasjonale bransjeføderasjonene ICEM (Den internasjonale kjemiarbeiderføderasjonen) og IMF (den internasjonale metallarbeiderføderasjonen) i et brev til etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) bedt om at SPU trekker seg ut av sine investeringer i det meksikanske gruvekonsernet Grupo México:

Grove brudd

Grupo México er en ledende aktør i gruveindustrien i México og i flere andre land i Latin Amerika i tillegg til i USA. Konsernet har etter vår mening gjort seg skyldig i grove og systematiske brudd på faglige rettigheter, særlig overfor det meksikanske gruvearbeiderforbundet SNTMMSRM og studier viser i tillegg at konsernet har en skremmende historie når det gjelder miljøbelastende produksjon, heter det i brevet.

Sitter i fengsel

Fellesforbundets leder Arve Bakke var i México i mars i fjor i forbindelse med kronprinsparets næringslivsdelegasjon i landet. Der hadde han møter med gruvearbeiderforbundet og landets visearbeidsminister for å få en oversikt over situasjonen. I tillegg besøkte Bakke lederen av forbundets revisjonsutvalg, som har sittet i fengsel i over ett år uten dom. Forbundslederen, Napoleon Gomez Urrutia, lever i eksil i Canada på grunn av anklager om grov korrupsjon, en anklage som er avvist av et internasjonalt revisjonsfirma, som på oppdrag fra internasjonal fagbevegelse har undersøkt forholdene rundt anklagen.

Press på konsernet

IndustriEnergi og Norsk Arbeidsmandsforbund, representert ved forbundsekretær Thorbjørn Jungård, deltok på en internasjonal faglig delegasjon til Mexico i juni i fjor med samme hensikt, nemlig å undersøke situasjonen og å legge press på konsernet og meksikanske myndigheter til å følge internasjonalt anerkjente konvensjoner om faglige rettigheter.

Forbundslederne i de tre forbundene krever at SPU trekker seg ut av investeringen i Grupo Mexico fordi velferden til framtidige generasjoner i Norge ikke skal investeres i konsern som systematisk angriper faglige rettigheter og ødelegger vårt felles miljø på den måten Grupo Mexico har gjort.