Prosjektleder for styringsgruppa for Stad skipstunnel, Randi P. Humborstad, er bekymret for at regjeringen ikke følger opp Nasjonal transportplan. Helge Orten, leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen, mener prosjektet er prioritert og at det er realistisk med oppstart i 2021.

Stad skipstunnel skal gjøre det mulig å krysse Stadhavet i dårlig vær. 

Onsdag 6.november arrangerte styringsgruppen for Stad skipstunnel et frokostmøte der representanter fra Kystverket, Mowi, Bellona, Hub for Ocean og Havila Holding holdt innledninger. Til stede var også politikere og representanter fra næringslivet.

Stad skipstunnel er et prioritert prosjekt i Nasjonal transportplan men det settes ikke av noen midler i statsbudsjettet. Styringsgruppen for skipstunnelen ber derfor om 7 millioner i planleggingsmidler for å sikre byggestart i 2021. De frykter at manglende midler i statsbudsjettet for 2020 vil forsinke prosjektet.

– Vi er bekymret for at Storting og regjering ikke klarer å følge opp nasjonal transportplan. Nå har vi dårlig med tid, sa Humborstad. 

I en rapport som ble lansert i sommer sannsynliggjorte Kystverket at Stad skipstunnel kan bygges innenfor de rammene som det ble avsatt midler til i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029. Konkret vil det si at Kystverket mener at det er mulig å bygge Stad skipstunnel for 2,7 milliarder kroner (2016-kroner), som var kostnadsoverslaget Kystverket presenterte i sitt forprosjekt.

-Stad skipstunnel vil gi økt sikkerhet, økt effektivitet og flytte mer gods fra vei til sjø, sa prosjektleder Terje Andreassen fra Kystverket.

Miljøstiftelsen Bellona, ved Sigurd Enge, mener Stad skiptunnel vil bidra til en bærekraftig utvikling på kysten.

Også Sigurd Enge, fagansvarlig for shipping og Arktis i miljøstiftelsen Bellona, er enig med Kystverket.

– Med Stad skipstunnel får en redusert risikoen for dieselsøl og havarier med stor skadepotensial. Det vil også lede til redusert drivstofforbruk, utslipp og tidsbesparelser, konkluderte Enge.